MGR Memorial

Address: Marina Beach Road, Navalar Nagar, Chepauk, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600005.

Photo credit: Aravind Sivaraj / wikimedia