Vivekananda House

Address: Marina Beach Road, Neelam Basha Dargapuram, Kamarajar salai, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600005.

Photo credit: SriniG / wikimedia